Ontstaansgeschiedenis

De Stichting is in 2016 opgericht per testementaire acte van Johannes Cornelis Schouten.

Hans Schouten was een gereformeerd predikant die na zijn emeritering is overgegaan tot de Rooms-Katholieke kerk, alwaar hij ook tot priester is gewijd. Hij was een zeer markante persoonlijkheid, en werd gedreven door het streven om het leven en de samenleving te zien en te beleven vanuit het Christelijk geloof, zoals verwoord in de belijdenis van Nicea Constantinopel.

Hans Schouten verwierf het buiten “Oud Rustenburg” in 1963. Hij creëerde er een conferentiecentrum waar gedurende vele decennia christelijke studentenverenigingen bijeenkomsten en weekenden hebben gehouden. Ook accommodeerde hij personen die voor langere tijd aan een onderzoek of schrijfproject werkten.

Geschiedenis Oud Rustenburg

Oud Rustenburg is gebouwd in 1640 en is een rijksmonument.