Audiobestanden

Onderstaand vindt u verschillende lezingen (catechese) door Hans Schouten gehouden in de Salvatorparochie in Utrecht (2012 en 2013).


 

De Heilige drie-eenheid

De kerk van toen is de kerk van nu

Als de dood niet dood is, wat dan wel?

Het Vaderschap van God

Maria en heiligen

Incarnatie

Kruis en opstanding

Eucharistie en misoffer

Christendom tussen Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme

Eucharistie vanuit het Oude Testament

Het kruis