Financiële verantwoording

Het vermogen van de stichting bestaat per datum van overlijden van de oprichter J.C. Schouten uit:

  • Het woonhuis Rijksstraatweg 83 te Baambrugge, belast met een zakelijk recht van gebruik en bewoning, met een WOZ-waarde, na aftrek voor het zakelijk recht van gebruik en bewoning, van € 217.300,-
  • Het woonhuis Rijksstraatweg 81A te Baambrugge, verhuurd, met een WOZ-waarde van € 282.000,-
  • Banktegoeden tot een bedrag van € 228.000,-
  • Effecten ter waarde van € 1.480.000,-

Tezamen derhalve een vermogen van € 2.220.000,-

Voor de aanpassingen aan het onroerend goed worden thans offertes gevraagd aan architect en aannemers, terwijl voorts overleg gevoerd gaat worden met diverse instanties vanwege de status van rijksmonument van het pand Rijksstraatweg 83 . Zodra die offertes zijn uitgebracht, door het bestuur zijn geaccepteerd en opdracht tot uitvoering zal zijn gegeven, zullen de daaruit voortvloeiende verplichtingen in een Staat van Baten en Lasten op deze website worden geplaatst.