Faciliteiten

Bij Oud Rustenburg worden verschillende ruimtes beschikbaar gesteld.

Belangstellenden die activiteiten ontplooien die vallen binnen de doelstelling van de Stichtin
g en die gebruik wensen te maken van de faciliteiten van de Stichting worden uitgenodigd contact op te nemen met de Stichting.

De Stichting kent drie soorten faciliteiten die kunnen worden aangevraagd:

 1. Vergader- en studieruimten
 2. Verblijfsruimten
 3. Beurzen

De faciliteiten kunnen worden aangevraagd voor activiteiten en projecten als de volgende:

 • Promotiestudie op het gebied van theologie, filosofie, etc.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen en boeken
 • Voorbereiden van colleges en lezingen
 • Wetenschappelijke conferenties
 • Lezingen en gesprekskringen
 • Schrijven van populair-wetenschappelijke publicaties
 • Activiteiten ter bevordering van geestelijke gezondheid
 • Conferenties voor studentenverenigingen en andere groepen

Voorbeelden van onderwerpen die passen bij de doelstelling van de Stichting zijn:

 • ‘Public theology’: Christelijke bijdragen aan ‘de publieke zaak’.
 • De verhouding van kerk en staat, de rol van religie in de samenleving
 • Religieus gemotiveerd geweld en Christelijke verzoening
 • De verhouding Rome-Reformatie
 • Theologie van de sacramenten en liturgische theologie
 • Over het wetenschappelijk wereldbeeld in relatie tot het Christelijk geloof
 • Over sciëntisme
 • Over de verantwoordelijkheden van de universiteit
 • Apologetiek
 • Verschil en verband tussen de Griekse, de Christelijke en de hedendaagse moraal;
 • Over vrije wil en hersenwetenschap
 • Over de theologie van John Henry Newman, etc.
 • Pastorale gesprekken
 • Conferenties over Christendom en kunst
 • Kerkelijk vormingswerk: catechese, bijbelstudie, studie en bespreking van actuele boeken, filmavonden met discussie etc.