Faciliteiten

Bij Oud Rustenburg worden verschillende faciliteiten beschikbaar gesteld.

 1. Vergader- en studieruimten
 2. Verblijfsruimten
 3. Beurzen

Belangstellenden die activiteiten ontplooien die vallen binnen de doelstelling van de Stichting en die gebruik wensen te maken van de faciliteiten van de Stichting worden uitgenodigd contact op te nemen met de Stichting.


De faciliteiten kunnen worden aangevraagd voor activiteiten en projecten als de volgende:

 • Promotiestudie op het gebied van theologie, filosofie, etc.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen en boeken
 • Voorbereiden van colleges en lezingen
 • Wetenschappelijke conferenties
 • Lezingen en gesprekskringen
 • Schrijven van populair-wetenschappelijke publicaties
 • Activiteiten ter bevordering van geestelijke gezondheid
 • Conferenties voor studentenverenigingen en andere groepen

Voorbeelden van onderwerpen die passen bij de doelstelling van de Stichting zijn:

 • ‘Public theology’: Christelijke bijdragen aan ‘de publieke zaak’.
 • De verhouding van kerk en staat, de rol van religie in de samenleving
 • Religieus gemotiveerd geweld en Christelijke verzoening
 • De verhouding Rome-Reformatie
 • Theologie van de sacramenten en liturgische theologie
 • Over het wetenschappelijk wereldbeeld in relatie tot het Christelijk geloof
 • Over sciëntisme
 • Over de verantwoordelijkheden van de universiteit
 • Apologetiek
 • Verschil en verband tussen de Griekse, de Christelijke en de hedendaagse moraal;
 • Over vrije wil en hersenwetenschap
 • Over de theologie van John Henry Newman, etc.
 • Pastorale gesprekken
 • Conferenties over Christendom en kunst
 • Kerkelijk vormingswerk: catechese, bijbelstudie, studie en bespreking van actuele boeken, filmavonden met discussie etc.