Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

De bestudering en doordenking van samenlevingsvraagstukken in brede zin vanuit christelijk perspectief, zoals samengevat in de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Het gaat om vraagstukken die worden opgeroepen door ontwikkelingen in de maatschappij, de wetenschap, de ethiek, de cultuur en het geestelijk leven.

De stichting verwezenlijkt haar doel door: