Activiteiten

Op Oud Rustenburg vinden verschillende activiteiten plaats, waaronder:

  • Sinds het voorjaar van 2016 vergadert en dineert een groep van 30 hoogleraren en onderzoekers eens per maand op de percelen van de Stichting. Het onderwerp van bespreking is of en zo ja hoe het Bijbelse scheppingsgeloof en de wetenschappelijke theorie van evolutie in een perspectief te verenigen zijn.
  • Er vinden wekelijks gesprekken plaats in het kader van contextuele therapie en persoonlijke geestelijke begeleiding.
  • Jaarconferentie van ConnectCollectief, een collectief van Contextueel Pastorale Hulpverleners. Studiedag over het thema  ‘Contextueel werken en christelijke spiritualiteit’.
  • Overleg Filmmakers Collectief, (m.b.t. de film ‘Dos Santos’ ), o.a. Maarten van Voorneveld (regisseur) M. van der Wolf (scenarioschrijver)
  • Locale organisaties, zoals kerken, maakten maken incidenteel gebruik van de faciliteiten van Oud Rustenburg

In het najaar van 2017 komt een vergaderruimte die maximaal 30 personen kan accommoderen gereed voor gebruik.

In een later stadium zal nog een vergaderruimte gereed komen. Tevens zullen dan ook vier locaties gereed komen die geschikt zijn voor langduriger bewoning (tot het maximum van een jaar) voor personen die werken aan doelstelling gerelateerde projecten.

Bijeenkomst in Oud Rustenburg