Aanbod

Bij Oud Rustenburg worden verschillende faciliteiten beschikbaar gesteld.

  1. Vergader- en studieruimten
  2. Verblijfsruimten
  3. Beurzen

Belangstellenden die activiteiten ontplooien die vallen binnen de doelstelling van de Stichting en die gebruik wensen te maken van de faciliteiten van de Stichting worden uitgenodigd contact op te nemen met de Stichting.